Általános Szerződési Feltételek

Webáruház üzemeltetője: Udvardy Bence Zsolt EV.

Szolgáltató email címe: fenyofat@gmail.com

Szolgáltató telefonszáma: +36/ 30 7092451

Szolgáltató címe: 1131 Budapest, Szent László u.135.

Adószám: 46165431-1-41

 

Vásárlási feltételek

Böngészés a webáruházban

A webáruházban történő böngészéshez, a termékek megtekintéséhez nem szükséges előzetes regisztráció.

Webáruházunk működését az elektronikus kereskedelmi törvény (2001.évi CVIII.törvény) szabályozásának megfelelően mutatjuk be az alábbiakban.

 

Távszerződés

A szerződés tárgya a fenyofa.com webáruházban található összes árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg. A webáruházban található termékek adatai a megrendelés időpontjában érvényesek. Újabb ugyanazon termékre vonatkozó, de későbbi időpontban történő megrendelés esetén, az adatok változhatnak. A webáruházban található ajánlatok az adott időpontban hatályosak.

 

A megrendelőlap kitöltésével, elküldésével és annak e-mail által történő visszaigazolásával a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a Udvardy Bence EV (1141 Budapest, Vágújhely utca 7., Telefon: 06 307092451, E-mail: fenyofat@gmail.com,) mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

 

Amennyiben a Vevő a vásárlás során házhoz szállítást kért, a Szolgáltató köteles a kiválasztott fizetési módnak megfelelően utánvétellel, a Vevő által a megrendelőlapon kiválasztott terméke(ke)t az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni.

 

Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében, ez esetben a távszerződés Felek között nem jön létre.

 

Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szolgáltató által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szolgáltató által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat – mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza – Szolgáltató részére az általa kiválasztott módon megfizetni.

 

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

 

A web áruház használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a Szolgáltató nem iktatja.

Vásárlás és megrendelés

A keresett és megvásárolni kívánt terméket a „Megrendelem” gombra kattintva helyezheti a kosárba.

A kosárba helyezett termékeket innen kitörölheti. A kosár tartalmát bővítheti, amennyiben további termékeket kíván vásárolni, illetve be is fejezheti és leadhatja megrendelését a fejlécben található „Megrendelem” gombra kattintva.

 

 A kosár oldalon lehetőség van a rendeléshez kapcsolódó információk megadására, és módosítására, illetve a Szolgáltató részére a megrendeléssel kapcsolatos egyéb szöveges tartalmú üzenet, megjegyzés küldésére.

A leadott megrendelést követően rendszerünk egy automata üzenetet küld a megrendelés visszaigazolásáról.

A fizetési mód kizárólag készpénzben történik, a termék átvételekor.

 

Szállítás

 

A termék kiszállítása a Szolgáltató által megbízott szállító által előre egyeztetett időpontban történik.

A vevőnek lehetősége van átvételi pontra kérni a terméket, ahol személyesen, térítésmentesen veheti át a megrendelt terméket.

 

Reklamáció

Amennyiben a vásárolt termékkel kapcsolatban mennyiségi és/vagy minőségi kifogás áll fenn a szállító a kifogásolt terméket visszaszállítja feltéve hogy a reklamáció az átadás során megtörtént. Jogos reklamáció esetén az új termék kiszállításának a díja a Szolgáltatót terheli.

 

Panaszügyintézés helye (1997.évi CLV törvény rendelkezései alapján):

  • telefonon: 06 30/7092451
  • levélben: 1141 Budapest, Vágújhely utca 7.
  • vagy e-mailben: fenyofat@gmail.com

 

Garancia

 

Termékeinkre a törvény által előírt garanciát vállalunk. Sérült, törött termékekre, nem megfelelő használatból eredendő meghibásodásra a garancia nem érvényesíthető. A garancia érvényesítéséhez a hibás terméket vissza kell hozni vagy küldeni címünkre. A visszaküldés posta költsége a vásárlót terheli! A hibás/problémás termékeket reklamáció jogszerűségének megállapítása után a terméket cseréljük és postázzuk a megadott címre.

 

Elállás

A fogyasztókra vonatkozó jogokat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szabályozza, összefoglalva:

 

  • A fogyasztót elállási jog illeti meg. Az elállási jog
  • a termék átvételét követően,
  • vagy szolgáltatás esetén a szerződéskötést követően

 

8 munkanapon (vagy 14 naptári napon) belül gyakorolható. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül szolgáltató részére. A vásárló az esetben állhat el a vásárlástól anyagi következmények nélkül, ha a terméket eredeti állapotban vissza tudja szolgáltatni. Amennyiben a termékben kár keletkezett azt köteles Vevő a Szolgáltató részére megtéríteni. Az áru ellenértékét és a megrendeléssel kapcsolatos költségeket Szolgáltató köteles 30 napon belül visszaszolgáltatni, a termék visszaszállításnak a költségét a vevő köteles ez esetben állni.

 

Az elállás történhet:

  • telefonon: 06 30/7092451
  • levélben: 1141 Budapest, Vágújhely utca 7.
  • vagy e-mailben: fenyofat@gmail.com
  • Kellemes vásárlást kívánunk webáruházunkban!

 

Adatvédelmi nyilatkozat:

 

A Udvardy Bence Zsolt EV (továbbiakban: Szolgáltató) az ügyfelei személyes adatait tiszteletben tartja. A Szolgáltató az adatok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el.

 

Szolgáltató adatokat meglévő szolgáltatásainak biztosítása, fenntartása, védelme, valamint új szolgáltatásainak fejlesztése érdekében gyűjt, valamint a szolgáltatásokból adódó meghatározott célok érdekében a lehető legrövidebb ideig, az adattakarékosság és az adatelkerülés elvét is figyelembe véve kezel.

 

A Szolgáltató internetes oldalai bármilyen adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan jellegű szolgáltatások, amelyekhez szükségszerűen hozzátartozik az adatszolgáltatás. Ilyen például az online vásárlás.

 

Ezen esetekben a vásárláshoz legszükségesebb adatok kizárólag az online ügylet lebonyolításához, a számlázáshoz, illetve a termék házhoz szállításának érdekében kerülnek rögzítésre addig az időpontig, ameddig ez feltétlenül szükséges; beleértve ebbe az időtartamba a reklamáció és a jótállás, szavatosság esetkörét, tehát a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében történő tárolás esetét is. Ezt követően a megadott adatok törlésre kerülnek.

 

A Szolgáltató az ügyfél adatait harmadik félnek nem jogosult kiadni, kivéve azt az esetet, ha az ügyfél ehhez kifejezetten hozzájárult, illetve, ha a harmadik személy Szolgáltató kapcsolódó vállalkozásának minősül. A kapcsolódó vállalkozásokat jelen nyilatkozattal megegyező tartalmú adatvédelmi kötelezettség terheli.

 

Az üzemeltetett tárhelyek kapcsán Szolgáltató, valamint kapcsolódó vállalkozásai, mint közvetítő szolgáltatók a más által vállalt adatvédelmi kötelezettség betartásáért nem felelnek.

 

A szolgáltatást igénybe vevőknek lehetőségük van arra, hogy annak igénybe vételét megelőzően, valamint az igénybevétel során folyamatosan a fent részletezett adatkezelést írásban a Szolgáltatóhoz intézett nyilatkozat formájában megtiltsa. Ezen tiltás kapcsán azonban – tekintettel a panaszkezeléshez elengedhetetlen technikai jellegű adatállomány szükségességére - a szolgáltatás esetleges ellehetetlenülésével az ügyfélnek számolnia kell.